هواپیمایی قشم ایر (کلیپ دوباره )

این کلیپ در اوج شیوع ویروس کرونا ساخته شد

 

 

ارتباط با ما